September 28, 2022

??????????????????????????????????????????????????????

मान्छेहरु अहिलेसम्म पा’पी हुँदैछन् भन्ने कुरा कहिलेकाँही देख पाइन्छ ।’कलियुगी आमाले आफ्नो पा’प लु-का-उ-न १ दिनकी बा-लि-का-लाई फा’लि’न्, कुकुरले रातभर थुनेर ब’चा’यो

ज्या-न’ भन्ने सु’न्दा प’त्या’र न’ला’ग्न सक्छ । तर वास्तवमा यस्तै घ-ट-ना भारतमा भ’एको छ । छत्तीसगढको मुंगेली जिल्लाको लोर्मी क्षेत्रको सरिस्टालमा मानवतालाई ल’ज्जि’त

तु’ल्या’उ’ने एक हृ-दय-वि-दा-र-क त’स्वि’र सा’र्व’ज’निक भएको छ । त्यहाँ एक दिनको न’व’जा’त शि’शु’लाई अ-ज्ञा-त व्यक्तिले गाउँको बी’चमा कु’कु’रसँग छो-डे-को खु-ल्न

आ’ए’को हो । यो सबै घ-ट-ना लोर्मी प्र-ह-री चौ’की क्षे’त्रको सरिताल गाउँको हो । गाउँलेहरूले पहाडमा कुकुरसँगै बिहान न-व-जा-त शि-शु फे’ला’ पा’रे’का थिए ।

त्यसपछि गाउँलेहरूले यसबारे लोर्मी प्र-ह-री-लाई ख’ब’र ग’रेका हुन् । ख-ब-र पा’ए’ल’गत्तै लोर्मी प्र-ह-री-का अ-स-ई चि’न्ता’रा’म बि’न्झा’वा’र टो’ली’स’हित घ-ट-ना-स्थ-ल पुगे ।

प्र-ह-रीले न-व-जा-त शि’शु’लाई त’त्का’लै लोर्मी ५० शय्याको मा-तृ-बा-ल अ-स्प-ता-ल पु’र्या’यो । न’व’जा’त बा-लि-का-ला-ई प्रा’थ’मि’क उ’प’चा’रपछि चा’इल्ड केयर

मुंगेली रि’फ’र ग’रि’एको छ । उक्त शि-शु मा’त्र १ दिन पु’रा’नो भएपछि उ-प-चा-र-पछि चि’कि’त्सक’ले मुं’गे’ली चा-इ-ल्ड के’यरमा रे’फ’र ग’र्नुपरेको हो ।

यस स’म्ब’न्ध’मा अ’हिले’सम्म कुनै पनि व्यक्ति वि-रु-द्ध कु’नै मु-द्दा द-र्ता ग’रि’ए’को छैन । अ-नु-स-न्धा-न अ’झै जा-री छ । त्यसपछि मु-द्दा द’र्ता हुने’ प्र’ह’री’ले जा’नका’री

दिएको छ । यहाँलाई बताउँ की मा’नि’ससँग मा’न’व’ता न’भए’का बे’ला प’शु’सँ’ग कति ह’द’स’म्म हुन्छ भन्ने एक उ-दा-ह-रण यो घ’ट’ना’को’ हो ।

प्र-ह-री घ’ट’ना’स्थ’ल पु’ग्दा शि’शु’लाई कु’कु’रले आफ्नो का’ख’मा च्या-पे-को थियो । कु-कु-रको भु-त्ला र श-री-र-को न्या’नो’ले यो चीसोमा शि-शु-को ज्या-न ब-च्यो ।

न’त्र बाँ-च्ने थि’एन । प्र-ह-री पु’गे’पछि कु’कुरले शि’शु’लाई आफ्नो खो’किला’बा’ट छो-ड्यो । यो दृ-ष्य दे’खे’काहरुका आँ-खा-बाट आँ-शु ब-गे एक स्था-नी-यले ब’ताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!