Tag: एका बिहानै बिरामी लिन हिडेको एम्बुलेन्स र ट्याक्सीको ठ’क्क’र ! झन्डै गयो ज्या’न बाईक चालक फ’रार

एका बिहानै बिरामी लिन हिडेको एम्बुलेन्स र ट्याक्सीको ठ’क्क’र ! झन्डै गयो ज्या’न बाईक चालक फ’रार

एका बिहानै बिरामी लिन हिडेको एम्बुलेन्स र ट्याक्सीको ठ’क्क’र ! झन्डै गयो ज्या’न बाईक चालक फ’रार

error: Content is protected !!