Tag: कसैले मा-रे भाउजुले बताए यस्तो कुरा। हेर्नुहोस्

प्युठानको घ-ट्ना माईतका फुपु रुँदै भन्छन, कसैले मा-रे भाउजुले बताए यस्तो कुरा। हेर्नुहोस्

प्युठानको घ-ट्ना माईतका फुपु रुँदै भन्छन, कसैले मा-रे भाउजुले बताए यस्तो कुरा। हेर्नुहोस्।।May 2021     यूठान । प्यूठानमा एउटै परिवारका…

error: Content is protected !!