Tag: काठमाडौमै यस्तो मान्छे भेटियो..तुरुन्तै हेर्नुहोला लक्डा*उनमा बिजोक भयो

काठमाडौमै यस्तो मान्छे भेटियो..तुरुन्तै हेर्नुहोला लक्डा*उनमा बिजोक भयो

कृष्ण पारीयार एक कुसल र चर्चित पत्रकार हुन । उन्ले गरीब दुखीहरु को सधै भिडियो बनाएर उनिहरु लाई सयोग गर्ने…