Tag: डिवाइन पाथ टिम सडक पेटिमा खाना खुवाउदै सबैले सहयोग गर्नु होला

डिवाइन पाथ टिम सडक पेटिमा खाना खुवाउदै सबैले सहयोग गर्नु होला

Dear all, Namaste Divine Path International Foundation (NGO) अध्यात्मिक -सामाजिक संस्थाले हाल कोभिड – १९ का कारण लकडाउन सुरू भएदेखि…