Tag: प्युठानको पाटनको भेडिगोठ्को कथा बेथा मा आधारित प्रेम कथामा निर्माण गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र रातो ढुङ्गाको छायाकन सम्पन्न

प्युठानको पाटनको भेडिगोठ्को कथा बेथा मा आधारित प्रेम कथामा निर्माण गरिएको नेपाली कथानक चलचित्र रातो ढुङ्गाको छायाकन सम्पन्न

नेपाली कथानक चलचित्र रातो ढुङ्गाको इन्डकल्याप जलराप्ती डिजिटल प्रा.लि द्वारा निर्माणधिन चलचित्र रातो ढुङ्गाको छायांकन प्युठानको नभन एकराते, पुजा ,तुसारा,बागदुला,…