Tag: फोनमा ‘आई लभ यू बूढी’ भन्ने शिक्षकलाई भेट्न बोलाएर घाँ’टी रे’टि’न यी युवतीले !

फोनमा ‘आई लभ यू बूढी’ भन्ने शिक्षकलाई भेट्न बोलाएर घाँ’टी रे’टि’न यी युवतीले !

भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकामा एक छात्राले आफ्नो शिक्षकको घाँ’टी रे’टे’की छन् । ट्युसन पढाउने शिक्षकले फोनमा म्यासेज गर्दै ‘आई लभ यू…