Tag: बर्दिबासमा ७ बर्ष देखि रेल स्टेशनका लागी ५७ बिगा जग्गा रोकुवा |मुवाब्जा नपाएपछि म#र्छु भन्दै स्थानीय

ब,र्दि,बा,स मा ७ बर्ष दे,खि रेल स्टे,श,न,का ला,गी ५७ बि,गा ज,ग्गा रो,कु,वा मु,वा,ब्जा न,पा,ए प,छि म#र्छु भ,न्दै स्था नीय

काठमान्डौ कुस्लब केसी एक कुसल र चर्चित पत्रकार हुन । उन्ले सामाजिक गतिबिधी लाई नियाल्ने काम गर्दछन । सधैं सत्य…