Tag: यस कुमरले

कोरोनाको भ्याक्सिन जाचको लागि फार्म भर्दा जातको (समुदाय ) दलित, क्षेत्री, जनजाती, खोजे पछि चर्चित कलाकार यसकुमर आ,क्रोसित हुँदै

  काठमाडौँ को,रोनाको भ्याक्सिन जाचको लागि फार्म भर्दा जातको (समुदाय ) दलित, क्षेत्री, जनजाती, खोजे पछि चर्चित कलाकार यस कुमर आ,क्रोसित…

error: Content is protected !!