Tag: रेशम निर्दोष

दोहोरिमा अब्बल गायक रेशम निर्दोष पहिलो पटक श्रीमती संग मिडियामा

दोहोरिमा अब्बल गायक रेशम निर्दोष पहिलो पटक श्रीमती संग मिडियामा आएका छन। दोहोरिमा सबैलाई टक्कर दिने रेशमले धेरै गीत हरु…