Tag: सबिता भण्डारी का सबै परिवार चितवनमा

सबिता भ,ण्डारी का सबै परिवार चितवनमा

साख ४ गतेको घ’टना हो यो। चितवन सारधानगर स्थित महानगरीय प्र,हरीले काठमान्डौमा रहेको स,बिता धिताल (भण्डारी)को माईतिलाई सम्पर्क गर्छ र…