Tag: सुजिता हराए लगत्तै उनको साथीले सुजिताको बारेमा यस्ता कुरा गरेपछि

सुजि,ता हरा,ए लगत्तै उनको साथीले सुजि,ताको बारेमा यस्ता कुरा गरेपछि

। भोज राज थापा एक कुसल र चर्चित पत्रकार हुन । उन्ले एस्तै सामाजिक गतिबिधी लाई नियाल्ने काम गर्दछन ।…