Tag: Bibek bista Tikapur Kailali

येसरी घ,टेको थियो टिकापुर घ,टना, घरदेखि घ,टना स्थल सम्म

धनगढी – कैलालीको मृ’त फे’ला परेका साढे तीन वर्षीय ना’बा’लक ह’ त्या उनकै आफन्तले गरेको खु’लेको छ । जिल्लाको टिकापुर…

जा’मुन खान जाँउ भ,नेर लगिन्, गरग हना लु’टेपछि कुलोमा ध’के’लि’दिएर ह ‘त्या गरिन्

धनगढी – कैलालीको मृ’त फे’ला परेका साढे तीन वर्षीय ना’बा’लक ह’ त्या उनकै आफन्तले गरेको खु’लेको छ । जिल्लाको टिकापुर…