Tag: Divine Path International Foundation (NGO)

डिवाइन पाथ टिम सडक पेटिमा खाना खुवाउदै सबैले सहयोग गर्नु होला

Dear all, Namaste Divine Path International Foundation (NGO) अध्यात्मिक -सामाजिक संस्थाले हाल कोभिड – १९ का कारण लकडाउन सुरू भएदेखि…

error: Content is protected !!