Tag: mustang nepal

मु,स्तांग बाट आयो दु,खद खबर इ,तिहा सकै ठु,लो बाढी मा,र्फा गु ध्व,स्त

सोमबारको वर्षाले मुस्तांग को कालिगण्डकी नदीमा तीन दशकमा सबैभन्दा ठूलो बा.ढी ल्याएको छ र सडकहरू क्ष,तिग्रस्त भएको छ र जिल्ला…