Tag: Prinju Pankaj

प्रि,न्जू लाई पं,क ज को घर मा नै लि,एर जाँ,दै कि,सोर, अति त स म्झे,र बा,टो भरी रो,ईन् प्रिन्जू

प्रेममा उमेर जात , धर्म केही पनि हेरीन्न भन्ने उदाहरण हो पङकज भट्टराई र बिन्दु भट्टराईको जोडी । मात्र २६…