Tag: sachin Pariyar Gulmi

सचिन परि,यार,को ह,जुर,बुवा र आमा लाइ कु,टाई पछी उ,द्दार गर्ने छो,रि कसै,लाइ छा,ड्दै,नौ भन्दै मि,डिया मा

सचिन परियारको हजुरबुवा हजुरआमा अर्थात तेजेन्द्र परियारको बुवाआमालाई जातिय छु वाछू तको कुरा गर्दै गरियो निर्घात कु टपिट । द…